Skip navigation

Tá fáil ar thuairisceáin daonáirimh ó na blianta 1901 agus 1911 do gach ceann den 32 contae in Éirinn ar líne ar an suíomh idirlín atá ag an gCartlann Náisiúnta  (As Béarla). Tá fáil saor in aisce ar an suíomh agus ar aon chuid den ábhar atá air.

Tá na taifid seo, ina bhfuil na tuairisceáin teaghlaigh agus taifid choimhdeacha do dhaonáirimh 1901 agus 1911, ina gcuid fíor luachmhar d’oidhreacht náisiúnta na hÉireann agus is foinse iad do ghineolaithe, stairithe áitiúla agus do scoláirí eile.

Tá na bunchóipeanna de na tuairisceáin ar fad coinnithe sa Chartlann Náisiúnta na hÉireann (As Béarla). Tá na tuairisceáin seo eagraithe de réir bailte fearainn do na ceantair tuaithe agus de réir sráide i gcathracha, agus ní mór fios a bheith agat cén baile fearainn nó tsráid a raibh cónaí ar dhuine ann agus cén Toghroinn Cheantair (TRC) a bhain leis má theastaíonn uait an taifead a bhaineann le duine faoi leith a aimsiú.

Tógann rialtais daonáirimh le fáil amach cé mhéad daoine atá ag maireachtáil ina dtír agus le heolas a fháil maidir le tréithe éagsúla an daonra.