Central Statistics Office

English
Níl feidhm cuardaigh ar fáil faoi láthair

 Skip navigation

Conas eolas a fháil

 

Má tá fiosrú ginearálta agat téigh i dteagmháil leis an rannóg eolais. Is iad seo a leanas na sonraí teagmhála.

Ríomhphost: information@cso.ie

Glao Áitiúil: 1890 313 414

Fón:

+353-21-4535000 (Bóthar na Sceiche Airde, Corcaigh)

nó +353-1-4984000 (Bóthar Bhaile Átha Fhirdhia, Baile Átha Cliath)

nó +353-1-8951300 (Sord, Baile Átha Cliath)

 

Má tá ainm an duine ar eolas agat, is é seo struchtúr an ríomhphost na cead ainm.sloinne@cso.ie

Má tá ceist agat ar ábhar sainiúil, is féidir leat

Dul i dteagmháil leis an duine ábhartha sa Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO) go díreach.