Central Statistics Office

English
Níl feidhm cuardaigh ar fáil faoi láthair

 Skip navigation

Ráiteas Ginearálta

Baineann an ráiteas seo le cleachtais phríobháideachta na Príomh-Oifige Staidrimh (an Oifig) maidir lena suíomh gréasáin, www.cso.ie.

Tá naisc ar ár suíomh gréasáin chuig suíomhanna eile. Níl an Oifig freagrach as na cleachtais phríobháideachta ar aon cheann de na suíomhanna eile sin. Molaimid duit a bheith ar an airdeall ina thaobh seo nuair a fhágann tú ár suíomh agus na ráitis phríobháideachais a léamh ar shuíomhanna eile a bhailíonn eolas pearsanta inaitheanta a dtugann tú cuairt orthu. Baineann an ráiteas príobháideachais amháin leis an eolas a bhailítear ar ár suíomh gréasáin.

Géilleann an Oifig go hiomlán do do cheart don phríobháideacht agus ní bhailíonn sí, mar riail ghinearálta, eolas pearsanta d’aon chineál, gan do chead soiléir. Déileálfar le haon eolas pearsanta a chuireann tú ar fáil don Oifig ag an gcaighdeán is airde slándála agus rúndachta, ag cloí go beacht leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003 (nasc chuig suíomh an Choimisinéir Cosanta Sonraí).

 

Bailiú agus Úsáid Eolais Phearsanta

Ar mhaithe leis an gcáipéis seo, is ionann eolas pearsanta agus eolas gur féidir duine a aithint as ar nós ainm, seoladh, seoladh ríomhphoist. Ní bhailíonn an Príomh-Oifig Staidrimh aon sonraí pearsanta fút ar an suíomh gréasáin seo, seachas ó eolas a chuireann tú féin ar fáil (mar shampla, trí ríomhphost a chur chuig an Oifig tríd an suíomh gréasáin nó trínár bhfoirm fhiosrúcháin nó aiseolais ar líne a úsáid nó tríd an áis cláraithe don tseirbhís scaipthe sonraí Daonáirimh – Táblaí Idirghníomhacha an Daonáirimh). Ní chuirtear aon eolas pearsanta a chuireann tú ar fáil dúinn ar an mbealach seo ar fáil d’aon tríú pháirtí ná ní chuirtear ar aon liosta poist é, agus bainfear úsáid as don fáth gur chuir tú ar fáil é amháin. Baintear úsáid as an eolas pearsanta seo le freagra a thabhairt ar d’iarratas nó le réiteach eile a fháil ar an ábhar ba chúis leis an teagmháil a rinne tú linn.

I gcás bhrabhsáil idirlín ghinearálta, ní chuirtear aon eolas pearsanta ar fáil dúinn, cé go bhfuil eolas staitistiúil áirid ar fáil dúinn trínár soláthróir seirbhíse idirlín. Ní dhéanfaidh an Oifig aon iarracht cuairteoirí aonair a aithint, ná aon sonraí teicniúla a cheangail le duine aonair.

 

Bailiú agus Úsáid Eolais Teicniúil agus Fianán

Déanann ár soláthróir seirbhíse idirlín sonraí teicniúla maidir le cuairteanna ar an suíomh gréasáin seo a logáil ar chúiseanna staitistiúla.
Baineann na sonraí teicniúla atá á logáil leis na nithe seo a leanas amháin:

  • An cineál brabhsálaí idirlín agus an córas oibriúcháin in úsáid le fáil isteach ar ár suíomh;
  • An t-ainm fearainn idirlín in úsáid;
  • Seoladh IP freastalaí idirlín an chuairteora;
  • An dáta agus an t-am ar thug tú cuairt ar ár suíomh agus an méid ama a chaith tú ann;
  • Sonraí conair chliceála a thaispeánann an trácht cuairteoirí timpeall ar an suíomh seo (mar shampla, na leathanaigh a osclaíodh agus na cáipéisí ar déanadh íoslódáil orthu)
  • Cuid de na critéir chuardaigh atá in úsáid agat.

Ní dhéantar aon eolas a bhailiú a d’fhéadfaí úsáid le cuairteoirí aonair chuig an suíomh gréasáin a aithint. Mar shampla, d’fhéadfadh sé go mbeadh líon na gcuairteoirí chuig leathanaigh dhifriúla ar an suíomh gréasáin á chomhaireamh len iad a dhéanamh níos úsáidí do chuairteoirí. Ní dhéanann an t-eolas seo tú a aithint go pearsanta.

Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as na seirbhísí Google Analytics, Custom Search agus Léarscáileanna Google, a sholáthraíonn Google, Inc. (“Google”). Baineann Google úsáid as “fianáin”, téacschomhaid a chuirtear ar do ríomhaire, chun cuidiú leis an suíomh gréasáin anailís a dhéanamh ar chonas a bhaineann úsáideoirí úsáid as an suíomh. Tarchuirfear an fhaisnéis a ghintear leis an bhfianán maidir leis an úsáid a bhaineann tú as an suíomh gréasáin (do sheoladh IP san áireamh) chuig Google, agus déanfaidh an cuideachta an fhaisnéis sin a stóráil ar fhreastalaithe sna Stáit Aontaithe. Bainfidh Google úsáid as an bhfaisnéis sin chun measúnú a dhéanamh ar an úsáid a bhaineann tú as an suíomh gréasáin, chun tuarascálacha a chur i dtoll a chéile ar ghníomhaíocht an tsuímh ghréasáin d'oibreoirí an tsuímh agus chun seirbhísí eile a chur ar fáil freisin maidir le gníomhaíocht an tsuímh ghréasáin agus úsáid an idirlín. Féadfaidh Google an fhaisnéis sin a aistriú chuig tríú páirtithe má éilíonn an dlí é sin, nó sa chás go ndéanann tríú páirtithe próiseáil ar an bhfaisnéis thar ceann Google. Ní chomhcheanglóidh Google do sheoladh IP le faisnéis ar bith eile atá i seilbh Google. Féadfaidh tú úsáid fianán a dhiúltú trí na socruithe cuí a roghnú ar do bhrabhsálaí. Ach, tabhair faoi deara, má dhéanann tú sin, ta an baol ann nach mbeidh tú in ann na feidhmeanna iomlána ar an suíomh gréasáin seo a úsáid. Agus tú ag úsáid an tsuímh ghréasáin seo, tá tú ag ceadú do Google faisnéis fút a phróiseáil ar an mbealach atá luaite thuas agus ar mhaithe leis na cuspóirí atá luaite thuas.

Na Meáin Shóisialta – d’fhéadfadh fianáin a bheith úsáide ag roinnt suíomhanna tríú páirtí bainteach leis an tseirbhís Leabharmharcála agus Comhroinnte AddThis, seirbhís atá in úsáid ar an suíomh seo. Is féidir teacht ar tuilleadh sonraí faoi seo i ráiteas príobháideachais AddThis [EN].

 

Fianáin a Dhiúltú

Baineann an suíomh seo úsáid as fianáin. Níl an t-eolas ar fhianán ceangailte le haon eolas pearsanta inaitheanta a chuireann tú ar fáil ar ár suíomh. Ligfidh tromlach na mbrabhsálaithe duit fianáin a mhúchadh nó do chuid socruithe a oiriúnú le haghaidh fianán. Le fáil amach conas é seo a dhéanamh, féach ar an roghchlár ‘Cabhair’ ar do bhrabhsálaí. Tabhair faoi deara, le do thoil, má mhúchann tú fianáin, nó má athraíonn tú do chuid socruithe, d’fhéadfadh nach n-oibreodh roinnt gnéithe den suíomh seo i gceart.

 

Gluais na dTéarmaí Teicniúla in Úsáid

Brabhsálaí Idirlín

Bogearra é brabhsálaí idirlín a thugann deis don úsáideoir teacht ar leathanaigh idirlín agus iad a léamh. Ina measc tá Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Firefox agus Opera.

Ainm Fearainn

Is ainm téacs é ainm fearainn atá comhfhreagrach leis an seoladh uimhriúil IP atá ag ríomhaire ar an idirlíon. Mar shampla is ainm fearainn é, www.cso.ie. Ainm uathúil é ainm fearainn.

Seoladh IP

Seoladh Prótacail Idirlín é Seoladh IP. Tá seoladh uathúil ag gach ríomhaire atá ceangailte leis an Idirlíon. Bíonn an seoladh IP leagtha amach mar shraith de cheithre uimhir aon- go trí-dhigit scartha ag poncanna, mar shampla is seoladh IP é 212.6.125.76

Fianáin

Píosaí beaga eolais iad fianáin atá stóráilte i gcomhaid shimplí téacs curtha ar do ríomhaire ag suíomh gréasáin. Is féidir leis an suíomh gréasáin na fianáin a léamh nuair a théann tú ar ais chuige. D’fhéadfadh an t-eolas atá stóráilte i bhfianán baint a bheith aige le do ghnáthchleachtas brabhsála ar leathanach idirlín, nó a bheith ina uimhir aitheantais uathúil ionas gur féidir leis an suíomh gréasáin tú a "aithint" nuair a thagann tú ar ais. Go ginearálta, ní bhíonn eolas pearsanta coinnithe i bhfianáin gur féidir tú a aithint uaidh, ach amháin sa chás go bhfuil eolas den chineál sin curtha ar fáil agat don suíomh gréasáin.