Central Statistics Office

English

 Skip navigation

  • Tá an foilseachán seo mar an chéad ceann i sraith de 11 tuarascáil théamacha ar thorthaí Dhaonáireamh 2016. Tugtar sonraí agus anailís sa tuarascáil seo maidir le tithíocht mórthimpeall na hÉireann thar tréimhse cúig bliana, Aibreán 2011 go Aibreán 2016.
  • Grafaic Faisnéise