Central Statistics Office

English
Níl feidhm cuardaigh ar fáil faoi láthair

 Skip navigation

Cuspóir an chomórtais

Is í príomhchuspóir an chomórtais ná feabhas a chur ar fhéidearthachtaí daltaí cur síos a dhéanamh ar a gcomharsanacht ag baint leas as staitisticí agus úsáid níos ginearálta a bhaint as staitisticí chun ciall a bhaint as an ngnáthshaol. 

 

Cén fáth póstaer?

Trí rannpháirtíocht a ghlacadh sa chomórtas póstaer seo, spreagfar daltaí chun:

 • oibriú ar bhonn foirne
 • ceisteanna iarbhír a iniúchadh ag baint úsáide as sonraí
 • úsáid a bhaint as a scileanna comhairimh agus grafacha
 • torthaí staitistiúla a léirmhíniú
 • scileanna a fhorbairt sa chumarsáid scríofa

 

Téama an Phóstaeir

Is féidir póstaer a chruthú faoi thopaic ar bith a roghnaíonn na scoláirí.

 

Rannpháirtithe

Tá an comórtas náisiúnta seo oscailte d’fhoirne de bheirt nó de thriúr scoláirí, atá 18 mbliana d’aois nó níos óige (a rugadh in 1998 nó ina dhiaidh) ó áit ar bith ar oileán na hÉireann. Is faoi múinteoirí atá sé na foirne a chlárú.

 

Rialacha an Chomórtais

Is féidir teacht ar rialacha iomlán an chomórtais ag an nasc seo. Glacfar ar líne amháin le hiontrálacha póstaeir. Múinteoirí, tabhair aird le bhur dtoil i gcás nach bhfuil foireann daltaí cláraithe faoin 27ú Eanáir 2017 nó mura bhfuil póstaer faighte faoin sa Phríomh-Oifig Staidrimh faoi 12 meán lae an 24ú Feabhra 2017, ní fhéadfaidh a leithéid de phóstaer a ghlacadh san áireamh don chomórtas.


Céimeanna an chomórtais:

Comórtas náisiúnta

 

 • Clárú le déanamh ag múinteoirí faoin 27ú Eanáir 2017 ar ríomhphost chuig johnhooper2017@cso.ie
 • Póstaeir le cur faoi bhráid roimh 12 meán lae, 24ú Feabhra 2017 ar ríomhphost chuig johnhooper2017@cso.ie
 • Déanfaidh an coiste eagrúcháin náisiúnta moltóireacht ar na póstaeir
 • Fógrófar na póstaeir buaiteacha [EN] ar an 16ú Márta 2017
 • Bronnfar Bonn Staidrimh John Hooper na Príomh-Oifige Staidrimh ar bhuaiteoirí an chomórtais náisiúnta. Ina theannta sin, bronnfar duaiseanna airgid mar seo a leanas:

An Chéad Áit - €1,600 (as sin bronnfar €1,000 ar an scoil agus bronnfar €600 ar an bhfoireann scoláirí)
An Dara hÁit - €1,000 (as sin bronnfar €650 ar an scoil agus bronnfar €350 ar an bhfoireann scoláirí)
An Tríú hÁit - €600 (as sin bronnfar €400 ar an scoil agus bronnfar €200 ar an bhfoireann scoláirí)


Cuirfear póstaer amháin isteach mar ionadaithe d’Éirinn i ngach ceann de dhá chatagóir aoise an chomórtas idirnáisiúnta ISLP. Is na hiontrálacha incháilithe is airde réime a chuirfear ar aghaidh. Féach an leathanach gréasáin luaite thíos i gcomhar tuilleadh eolas.

 

Dátaí Tábhachtacha

 • 27ú Eanáir 2016 - dáta deiridh chun clárú
 • 24ú Feabhra 2017 - dáta deiridh chun iontrálacha a chur faoi bhráid
 • 16ú Márta 2017 - fógra na mbuaiteoirí náisiúnta

 

Conas Póstaer a Chruthú

1. Roghnaigh ceist le freagairt
2. Bailigh sonraí nó bain leas as sonraí reatha
3. Déan cáilíocht na sonraí a athbhreithniú
4. Déan anailís ar na sonraí
5. Cruthaigh póstaer

Féach: Conas póstaer a chruthú [EN]

 

Tuilleadh Eolas

Chun teacht ar eolas faoi bhuaiteoirí Chomórtas Bhonn John Hooper na bliana seo chaite, 2015/2016,

féach an leathanach seo: Torthaí Chomórtas Bhonn Staidrimh John Hooper 2016 [EN]

 

Torthaí an Chomórtas Póstaeir ISLP (Tionscadal Idirnáisiúnta um Inniúlacht Staitistiúil) 2012/2013:

http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2012-2013.php?p=Prizewinners [EN]

 

Teagmháil:

johnhooper2017@cso.ie

Comhordaitheoir Bhonn John Hooper na Príomh-Oifige Staidrimh,

Aonad Stórtha Sonraí agus Scaipthe

 

An Phríomh-Oifig Staidrimh,

Bóthar na Sceiche Airde,

Corcaigh.

eoin.mccuirc@cso.ie

Guthán: 021 453 5504