Central Statistics Office

English
Níl feidhm cuardaigh ar fáil faoi láthair

 Skip navigation

Comórtas an-rathúil ab ea an tríú eagrán seo de Chomórtas Apps4Gaps. Gabhaimid ár mbuíochas agus déanaimid comhghairdeas le gach éinne a ghlac páirt, murach sibh ní fhéadfaí an comórtas a dhéanamh. Bhí réimse leathan d'iontrálacha éagsúla againn ach iad ar fad a bheith cruthaitheach. Bhaineadar úsáid taitneamhach suimiúil as na tacair sonraí nasctha saor-rochtana a chuireann an Tairseach Náisiúnta um Shonraí Oscailte ar fáil ar data.gov.ie.

Sheol an tAire Stáit um Scileanna, Thaighde agus Nualaíocht, Damien English T.D., an comórtas i mbliana an 15 Deireadh Fómhair October 2015. Fuarthas iontrálacha ó chuile cheann ar oileán na hÉireann agus roinnt dóibh ón Eoraip chomh maith. B'iad na hiontrálacha ab fhearr na cinn a bhain sprioc an chomórtais amach trí fhorbairt a dhéanamh ar smaointe agus trí aipeanna a chruthú a chuireann bealaí nualaíocha agus úra ar ár súile dúinn chun leas a bhaint as na Sonraí Oscailte atá ar fáil in aisce ó data.gov.ie agus arbh fhéidir leo dul chun tairbhe na sochaí i réimsí iompair, tithíochta, pleanála, oideachais, cumarsáide, sláinte agus
i réimsí eile nach iad.


Is féidir iomlán na torthaí agus cur síos ar na haipeanna buaiteacha a léamh ag an nasc thíos -