Central Statistics Office

English
Níl feidhm cuardaigh ar fáil faoi láthair

 Skip navigation

Bunaíodh an Phríomh-Oifig Staidrimh in 1949 mar oifig náisiúnta staidrimh na hÉireann. Cuireadh a stádas ar bhonn foirmeálta reachtach le hachtú An tAcht Staidrimh, 1993. Tá sé d’fheidhm ag an bPríomh-Oifig Staidrimh, mar atá leagtha amach san Acht sin, chun “faisnéis a bhaineann le gníomhaíochtaí agus dálaí eacnamaíocha, sóisialta agus ginearálta sa Stát a bhailiú, a thiomsú, a bhaint amach agus a scaipeadh chun críocha staidrimh.” Tá an Phríomh-Oifig Staidrimh freagrach chomh maith as staitisticí oifigiúla de chuid údaráis eile phoiblí a chomhordú agus as acmhainneacht staidrimh de thaifid riaracháin a fhorbairt.

Déanann an Oifig freastal ar riachtanais an Rialtais ó thaobh eolas staidrimh d’ardchaighdeán de, eolas atá ríthábhachtach le go bhféidir polasaithe agus cláracha oibre a chur ar bun, a chur chun feidhme agus a mhaoirsiú ag leibhéil náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla araon i dtimpeallacht eacnamaíoch agus shóisialta atá ag athrú go sciobtha. Déanann an Oifig freastal chomh maith ar riachtanais an phobail náisiúnta agus idirnáisiúnta (lena n-áirítear na meáin, taighdeoirí, scoláirí, gnólachtaí, eagraíochtaí ionadaíocha, an AE, eagraíochtaí idirnáisiúnta agus an pobal i gcoitinne) ó thaobh eolas neamhchlaonta agus ábhartha ar choinníollacha sóisialta agus eacnamaíocha de. Tugtar aird ar leith do na riachtanais saineolaigh atá ag an earnáil gnó agus ag an bpobal taighde/acadúil do dhálaí níos sonraithe agus níos dírithe.

Roghnaigh ó na naisc thuas chun teacht ar thuilleadh eolas.