Central Statistics Office

English
Níl feidhm cuardaigh ar fáil faoi láthair

 Skip navigation

Téacs Minithe (PDF 60KB)

Aguisín 1 - Foirm an Daonáirimh (PDF 340KB)

Aguisín 2 go 8 (PDF 194KB)

Preas Ráitis (PDF 112KB)

Earráid Códú - Oibrithe Cúram Sóisialta

Thángthas ar earráid maidir le códú gairm bheatha ar Oibrithe Cúram Sóisialta i nDaonáireamh 2006.

Rinneadh daoine a chuir a ngairm bheatha síos mar 'oibrí cúram sóisialta' a chódú go mícheart mar 'oibrithe sóisialta agus oifigí promhaidh'

Ba cheart iad a chódú mar 'Mná Tís, tuismitheoirí tí agus Oibrithe leasa, pobail agus óige'. Athraíonn an earráid seo Tábla 8 d'Imleabhar 8 mar a leanas:

Céad Foilsithe:

Gairm bheathaDaoineFireannaighBaineannaigh
293 oibrithe sóisialta agus oifigí promhaidh
5213
889
4324
371 Mná Tís, tuismitheoirí tí agus Oibrithe leasa, pobail agus óige
9867
2864
7003

Na Figiúirí ceart:

Gairm bheathaDaoineFireannaighBaineannaigh
293 oibrithe sóisialta agus oifigí promhaidh
3109
563
2546
371 Mná Tís, tuismitheoirí tí agus Oibrithe leasa, pobail agus óige
11971
3190
8781

Tabhair faoi deara le do thoil nach bhfuil Tábla 8 i bhformaid PDF athraithe chun a t-athrú thuas a thaispeáint.

Táblaí idirghníomhacha

Táblaí C0801 - C0822 Gairmeacha Beatha

C0801. Daonra 15 Bliana D'Aois agus Níos Sine sa Lucht Saothair de réir Inscne, Údarás Regiúnach, Grúpa Gairme Leathan agus BliainDaonáirimh

C0802. Daonra 15 Bliana D'Aois agus Níos Sine sa Lucht Saothair de réir Grúpa Gairme Leathan, Inscne, Cúige, Contae nó Cathair agus BliainDaonáirimh

C0803. Daonra 15 Bliana D’Aois agus Níos Sine sa Lucht Oibre de réir Inscne, Bailte le Daonra de níos mó ná 1,500, Grúpa Gairme Leathan agus BliainDaonáirimh

C0804. Daonra 15 Bliana D'Aois agus Níos Sine sa Lucht Saothair de réir Aoisghrúpa, Grúpa Gairme Leathan, Inscne agus BliainDaonáirimh

C0805. Daonra 15 Bliana D'Aois agus Níos Sine sa Lucht Saothair de réir Inscne, Meánghrúpa Gairme agus BliainDaonáirimh

C0806. Daonra 15 Bliana D'Aois agus Níos Sine sa Lucht Saothair de réir Meánghrúpa Gairme, Inscne, Údarás Regiúnach agus BliainDaonáirimh

C0807. Daonra 15 Bliana D'Aois agus Níos Sine sa Lucht Saothair de réir Inscne, Meánghrúpa Gairme, Aoisghrúpa agus BliainDaonáirimh

C0808. Daonra 15 Bliana D'Aois agus Níos Sine sa Lucht Saothair de réir Inscne, Mionghrúpa Gairme agus BliainDaonáirimh

C0809. Daonra 15 Bliana D’Aois agus Níos Sine sa Lucht Oibre, Gnáthchónaitheoirí agus i Láthair sa Stát de réir Áit Bhreithe, Meánghrúpa Gairme agus BliainDaonáirimh

C0810. Daonra 15 Bliana D’Aois agus Níos Sine sa Lucht Oibre, Gnáthchónaitheoirí agus i Láthair sa Stát de réir Meánghrúpa Gairme, Náisiúntacht agus BliainDaonáirimh

C0811. Daonra Gnáthchónaitheoirí 15 Bliana D’Aois agus Níos Sine sa Lucht Oibre de réir Grúpa Gairme Leathan, Inscne, Náisiúntacht agus BliainDaonáirimh

C0812. Daonra 15 Bliana D’Aois agus Níos Sine ag Obair de réir Inscne, Meánghrúpa Gairme, Stádas Fostaíochta agus BliainDaonáirimh

C0813. Daonra Dífhostaithe 15 Bliana D’Aois agus Níos Sine (Gan Daoine ag Cuartú Oibre Don Chéad Uair San Áireamh) de réir Inscne, Meánghrúpa Gairme agus BliainDaonáirimh

C0814. Daonra Dífhostaithe 15 Bliana D’Aois agus Níos Sine (Gan Daoine ag Cuartú Oibre Don Chéad Uair San Áireamh) de réir Inscne, Meánghrúpa Gairme, Aoisghrúpa agus BliainDaonáirimh

C0815. Daonra 15 Bliana D’Aois agus Níos Sine de réir Údarás Regiúnach, Grúpa Soch-Eacnamaíoch, Lucht Oibre agus BliainDaonáirimh

C0816. Daonra de réir Grúpa Soch-Eacnamaíoch, Príomhstádas Eacnamaíoch, Cúige, Contae nó Cathair agus BliainDaonáirimh

C0817. Daonra 15 Bliana D’Aois agus Níos Sine de réir Inscne, Grúpa Soch-Eacnamaíoch, Bailte le Daonra de níos mó ná 1,500 agus BliainDaonáirimh

C0818. Daonra 15 Bliana D’Aois agus Níos Sine de réir Aoisghrúpa, Grúpa Soch-Eacnamaíoch, Lucht Oibre agus BliainDaonáirimh

C0819. Daonra 15 Bliana D’Aois agus Níos Sine de réir Aicme shóisialta, Údarás Regiúnach, Lucht Oibre agus BliainDaonáirimh

C0820. Daonra de réir Príomhstádas Eacnamaíoch, Cúige, Contae nó Cathair, Aicme shóisialta agus BliainDaonáirimh

C0821. Daonra 15 Bliana D’Aois agus Níos Sine de réir Aicme shóisialta, Bailte le Daonra de níos mó ná 1,500, Lucht Oibre agus BliainDaonáirimh

C0822. Daonra 15 Bliana D’Aois agus Níos Sine de réir Aoisghrúpa, Aicme shóisialta, Lucht Oibre agus BliainDaonáirimh