Central Statistics Office

English
Níl feidhm cuardaigh ar fáil faoi láthair

 Skip navigation

  • Spleáchas Aoise de réir Toghroinne, 2016
  • Athrú céatadáin in aois mheánach de réir lonnaíochta, 2011-2016
  • Aois mheánach de réir Toghroinne, 2016
  • Daonra singil de réir Lonnaíocht Daonáirimh, 2016
  • Náisiúntachtai de réir toghroinne, 2016
  • Creidimh roghnaithe de réir toghroinne, 2016
  • Céatadán d'oibrithe os cionn an daonra sa lá
  • SAPMAP - Uirlis léarscáilithe SAPS [EN]