Central Statistics Office

English
Níl feidhm cuardaigh ar fáil faoi láthair

 Skip navigation

Tuarascálacha
Foilsithe
  Réamhthuairisc Dhaonáirimh
  Seo í Éire, Buaicphointí ó Dhaonáireamh, Cuid 1 (Príomhthorthaí
  Déimeagrafacha roimhe seo
)(as Béarla)
  Daonra de réir Ceantair  (Imleabhar a hAon roimhe seo)(as Béarla)
  Próifíl 1 Baile agus Tuath- Dáileadh agus gluaiseachtaí daonra(as Béarla) 26 Aibreán 2012
  Próifíl 2 Níos Sine agus Níos Óige – Próifíl aoise na hÉireann (as Béarla)  24 Bealtaine 2012
  Seo í Éire, Buaicphointí ó Dhaonáireamh, Cuid 2 (Príomhthorthaí
  ocheacnamaíocha roimhe seo)
(as Béarla)

  Próifíl 3  Ag Obair – Fostaíocht, gairmeacha agus tionscal in Éirinn (as Béarla)

26 Iúil 2012
  Staidreamh Daonra i gCeantair Bheaga (SAPS) agus  SAPMAP (as Béarla) 31 Iúil 2012
  Próifíl 4  An Díon ós ár gCionn – Tithíocht in Éirinn (as Béarla) 30 Lúnasa 2012 
  Daoine gan dídean in Éirinn, tuarascáil daonáirimh speisialta (as Béarla)  06 Meán Fómhair 2012
  Próifíl 5 Líon Tí agus Teaghlaigh – Socruithe maireachtála in Éirinn (as Béarla) 20 Meán Fómhair 2012
  Próifíl 6  Imirce agus Éagsúlacht – Próifíl na hÉagsúlachta in Éirinn (as Béarla)
  Próifíl 7  Creideamh, Eitneachas agus Lucht Siúil na hÉireann – Cúlra eitneach agus cultúrtha in Éirinn (as Béarla) 
  Próifíl 8  Ár mBille Sláinte – Sláinte, míchumas agus cúramóirí in Éirinn (as Béarla) 
  Próifíl 9  An Méid Atá Ar Eolas Againn - Oideachas, scileanna An Ghaeilge (as Béarla) 
  Próifíl 10  Ó Dhoras go Doras – Comaitéireacht in Éirinn (as Béarla)
Comhaid Theorann Geografaíochta (as Béarla)  
Daonáireamh 2011 – Éire and Tuaisceart Eireann (as Béarla) 12 June 2014