Central Statistics Office

English
Níl feidhm cuardaigh ar fáil faoi láthair

 Skip navigation

1821 - 1911

Tionscal Ar Líne um Thuairiscí Daonra Stairiúla www.histpop.org (as Béarla)

 Bailiúchán de thuairiscí daonra stairiúla ón Ríocht Aontaithe ina n-áirítear sonraí faoi oileán na hÉireann roimh 1922 agus faoi Thuaisceart Éireann ina dhiaidh sin.

 Acmhainn ar líne atá i suíomh gréasáin an Tionscal OHPR – histpop.org – suíomh ar a bhfuil beagnach 200,000 leathanach tiomsaithe de thuairiscí foilsithe daonra ó Oifig an Ard-Chláraitheora (RA) agus a réamhtheachtaí le linn an tréimhse 1801-1920. Ina measc siúd, tá tuairiscí daonáirimh go léir na Ríochta Aontaithe don tréimhse 1801-1937, lena n-áirítear tuairiscí d’oileán na hÉireann (1801 go 1911) agus tuairiscí do Thuaisceart Éireann (1926 agus 1937). I dteannta na tuairiscí, tá ábhar cartlainne tánaisteach ó Chartlann Náisiúnta an RA agus aistí criticiúla a thugann comhthéacs ar mhóramh an ábhair sin. Tugtar léirmhíniú leis an acmhainn seo ar chreat déimeagrafach na hÉireann agus na Breataine le linn an tréimhse luaite. Tá áiseanna cuardaigh ar an suíomh chun brabhsáil a dhéanamh ar an mbailiúchán iomlán d’ábhar foilsithe daonáirimh agus clárúcháin i leith an dá oileán roimis an Dara Chogadh Domhanda.

 

1926 - 1991

Staidrimh Daonra um Cheantair Bheaga (SAPS)

Imleabhair um Dhaonáirimh Stairiúla 1926 go 1991

 

1996 - 2006

Torthaí Daonáireamh 2006

Tuariscí Daonáirimh 2006

Daonáireamh 2006 Staitisticí Daonra Na gCeantar Beag (SAPS)

SAPMAP - Comhéadan Mapála de staitisticí SAP (as Béarla)

Samplaí de Thaifid gan Tréithe Pearsanta Luaite (SARs)

Áit Oibre - Áireamh Ar Thaifid Gan Tréithe Pearsanta Luaite (POWCAR)

Comhaid Teorann (as Béarla)

 

Torthaí Daonáireamh 2002

 Tuairisí Foilsithe

 Staidrimh Daonra um Cheantair Bheaga (SAPS)

 Samplaí de Thaifid gan Tréithe Pearsanta Luaite   (SARs)

 Áit Oibre - Áireamh ar Thaifid gan Tréithe Pearsanta   Luaite (POWSAR)

 

Torthaí Daonáireamh 1996

 Tuairisí Foilsithe(as Béarla)

 Staidrimh Daonra um Cheantair Bheaga (SAPS)

 Samplaí de Thaifid gan Tréithe Pearsanta Luaite   (SARs)