Central Statistics Office

English
Níl feidhm cuardaigh ar fáil faoi láthair

 Skip navigation

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait maidir leis an Daonáireamh téigh i dteagmháil le Fiosrúcháin an Daonáirimh census@cso.ie.

Féach thíos le sonraí teagmhála a fháil:

 • Fiosrúcháin an Daonáirimh
  Seoladh:

    An Príomh Oifig Staidrimh

    Campas Gnó Sord

    Bóthar Balheary

    An Sord,

    Co. Átha Cliaith

  Glao Áitiúil: 1890 236 787 
  Fón: 353-1-8951460  
  Facsuimhirl: 353-1-89513399
  Ríomh-phost: census@cso.ie